تاریخ درج خبر: بيستم و چهارم آذر 1397 ساعت 16:06 تعداد بازدیدکنندگان: 191
 
جلسه آینده شورای سیاست گذاری در تاریخ 1397/9/28، ساعت 16:30 تا 18:30 برگزار خواهد شد.