تاریخ درج خبر: بيستم و چهارم آذر 1397 ساعت 15:52 تعداد بازدیدکنندگان: 266
 
اعضای شورای سیاست گذاری دانشنامه ایرانی برنامه درسی تعیین شدند
 
 در جلسه مورخ 1397/6/5 هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از طریق رأی گیری، شورای سیاست گذاری دانشنامه ایرانی برنامه تعیین شدند:

جناب آقای دکتر محمود مهر محمدی، رئیس شورای سیاست گذاری و اعضای این شورا  آقایان: دکتر مجید علی عسگری، دکتر علیرضا عصار، دکتر علیرضا صادقی، دکتر مصطفی قادری،دکتر ابراهیم طلائی، دکتر نعمت الله موسی پور و خانم ها دکتر نرگس کشتی آرای و دکتر پروین صمدی تعیین شدند.