تاریخ درج خبر: چهارم ارديبهشت 1397 ساعت 17:51 تعداد بازدیدکنندگان: 509
 
بارگذاری مقاله دانشنامه ای از محور برنامه درسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به نگارش سرکار خانم دکتر نیکنام
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان کاربرد فاوا در آموزش علوم و فناوري  به نگارش سرکار خانم دکتر زهرا نیکنام  از محور 17 : برنامه درسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرگروهی جناب آقای دکتر محمد عطاران در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه بارگذاری شد.

 

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.