دکتر سعید صفایی موحد رئیس مطالعات راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران(عضو حقوقی دانشنامه ایرانی برنامه درسی)

دکتر سعید صفایی موحد رئیس مطالعات راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران(عضو حقوقی دانشنامه ایرانی برنامه درسی)
تاريخ:يازدهم آبان 1398 ساعت 10:12   |   کد : 120915   |   مشاهده: 310

http://daneshnamehicsa.ir/News/1/120915
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان