پيشنهاد مدخل جديد
دبيرخانه دانشنامه ايراني برنامه درسي مشتاقانه از پيشنهاد مدخل جديد براي كليه محورهاي دانشنامه استقبال مي كند.لطفاً پيشنهادات خود را در بخش نظرات نوشته و ارسال نمائيد. نظرات در شوراي علمي دانشنامه بررسي و نتيجه آن به شما منعكس خواهد شد.
 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : هشتم بهمن 1389 ساعت 22:17 تعداد بازدید:3093

نام :  
ایمیل:    
متن نظر:  
 
   
 
 

CMS by:NOICT