مركز منابع و مدارك علمي دانشنامه ايراني برنامه درسي
دبيرخانه دانشنامه ايراني برنامه درسي با هدف معرفي منابع روزآمد علمي به محققان حوزه برنامه درسي، مبادرت به راه اندازي بخش مركز منابع علمي در سايت دانشنامه نموده است. از كليه صاحبنظران و متخصصان برنامه درسي دعوت مي شود با معرفي منابع در دسترس خود، به غني تر شدن اين مركز كمك نمايند.
 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و هفتم دی 1389 ساعت 18:19 تعداد بازدید:3414


CMS by:NOICT