بارگذاری مقاله دانشنامه ای از محور ارزشیابی با عنوان الگوی ارزشیابی هدف محور به نگارش جناب آقای دکتر خاکپور
  مقاله دانشنامهای با عنوان "الگوی  ارزشیابی هدف محور" به نگارش جناب آقای دکتر عباس خاکپور از  محور ارزشیابی به سرگروهی جناب آقای دکتر علی نوری در سایت دانشنامه بارگذاری شد.

 دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 

 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و چهارم آبان 1395 ساعت 18:37 تعداد بازدید:1839


ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  |
 
CMS by:NOICT