تصميمات مربوط به زيرمحورها و مدخلهاي دانشنامه براساس نياز يا عدم‌نياز به ساختار متني مقاله و نوع مقاله(كوتاه يا بلند)

تصميمات


فايل PDF راهنما را از اينجا دريافت نماييد. 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : پانزدهم دی 1389 ساعت 11:31 تعداد بازدید:3245


CMS by:NOICT