مقاله دانشنامه ای تحت عنوان" باهم نگری طبقه بندی ها" در محور 7: ارزشیابی در بخش انتشار الگترونیکی منتشر شد.

تاريخ:هجدهم خرداد 1398 ساعت 00:00   |   کد : 120899   |   مشاهده: 150
 
 قاله دانشنامه ای تحت عنوان" باهم نگری طبقه بندی ها" به نویسندگی آقای دکتر غلامرضا یادگار زاده در محور 7: ارزشیابی و به سرگروهی آقای دکتر علی نوری در بخش انتشار الگترونیکی منتشر شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/News//120899
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان