مقاله دانشنامه ای با عنوان" 8-2-1-1-1- طبقه‌بندي ميلر (2 طبقه‌بندي)، در محور 8: نظریه و دیدگاه ها، در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه بارگذاری شد.مقاله دانشنامه ای با عنوان" 8-2-1-1-1- طبقه‌بندي ميلر (2 طبقه‌بندي)، به نویسندگی جناب آقای دکتر امین خندقی، در محور 8: نظریه و دیدگاه ها و به سرگروهی جناب آقای دکتر صمد ایزدی، در بخش انتشار الکترونیکی دانشنامه بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه)  هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و دوم دی 1397 ساعت 12:55 تعداد بازدید:218


CMS by:NOICT