جلسه آینده شورای سیاست گذاری در تاریخ 1397/9/28، ساعت 16:30 تا 18:30 برگزار خواهد شد.
 
 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و چهارم آذر 1397 ساعت 16:06 تعداد بازدید:258


CMS by:NOICT