بارگذاری مقاله دانشنامه ای از محور مشاهیر با عنوان لورنس استنهاوس به نگارش سرکار خانم دکتر آل حسینی

تاريخ:يازدهم ارديبهشت 1395 ساعت 00:00   |   کد : 60786   |   مشاهده: 1902
 
 مقاله دانشنامه ای با عنوان " لورنس استنهاس" به نگارش سرکار خانم دکتر  فرشته آل حسینی از محور مشاهیر  برنامه درسی به سرگروهی جناب آقای دکتر علی عسگری در سایت دانشنامه بارگذاری شد

 

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل

ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد.

http://daneshnamehicsa.ir/news//60786
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان