انتظارات دانشنامه از سرگروه ها

 

 

اقدام براي شناسائي منابع علمي كليدي در محور مربوطه و قرار دادن آن ها در سايت از طريق مسئول مركز منابع و مدارك علمي دانشنامه و تاكيد به نويسندگان مبني بر  عطف توجه به اين منابع به هنگام نگارش مقالات.

 

 


 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و هشتم مرداد 1390 ساعت 22:45 تعداد بازدید:1741


CMS by:NOICT