"نویسنده" به کسی اطلاق می شود که پس از طی مراحل ارسال درخواست و تایید شدن توسط سرگروه مربوطه و رئیس شورای علمی، ابلاغ نویسندگی برای مدخل معینی را از طرف دبیرخانه دانشنامه دریافت می نماید.

 
نسخه مخصوص چاپ تاریخ درج : بيستم و هشتم مرداد 1390 ساعت 21:42 تعداد بازدید:1791


CMS by:NOICT