بارگذاری 7 مقاله دانشنامه ای از محور تاریخ برنامه درسی به سرگروهی جناب آقای دکتر حسینی خواه

تاريخ:ششم خرداد 1394 ساعت 00:00   |   کد : 20765   |   مشاهده: 1760

  با تلاش و مساعدت  نویسندگان و سرگروه  محترم محور 10: تاریخ،  7 مقاله دانشنامه ای با عناوین

 10-5-1-2- سیر تحول منابع علمی مکتوب حوزه برنامه درسی در دهه اول قرن بیستم (دکتر ابراهیم نامداری)
10- 6-2- آثار
ماندگار: اصول اساسی برنامه درسی و آموزش )اثر رآلف تایلر( (دکتر رحمت اله خسروی)

 10-5-1-9- سیر تحول منابع علمی مکتوب برنامه درسی - دهه هشتم قرن بیستم (79-1970) (دکتر سعید مذبوحی)

 10-7-1-4-رخدادهای اثرگذار- دهه سوم قرن 20 (دکتر فاطمه پرسته)

 10-7-1-7- رخداد دهای اثرگذار در عرصه برنامه درسی در آستانه نیمه دوم قرن بیستم میلادی (دکتر مریم کیان)

 10-4-1- تاریخ آموزش برنامه­ریزی درسی در جهان (دکتر مصطفی قادری)

 10-5-1-7- سیر تحول منابع  (دهه ششم قرن 20) (دکتر مریم کیان)

بارگذاری شد

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده در (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد. 

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را در قسمت نظرات در صفحه (انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه منعكس نمایند و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد

 

 

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//20765
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان