بارگذاری دو مقاله دانشنامه ای از محور اجرای برنامه درسی و مشاهیر برنامه درسی

تاريخ:بيست و هشتم دی 1393 ساعت 00:00   |   کد : 20753   |   مشاهده: 2049
 
  مقاله دانشنامه ای با عنوان" تعریف تدریس/آموزش" از مجموعه مقالات محور 6: اجرای برنامه درسی به نگارش دکتر خلیل غلامی و مقاله دانشنامه ای با عنوان "20-1-22. مایکل یانگ" از محور مشاهیر برنامه به نگارش جناب آقای علی زند بارگذاری شد.

دانشنامه ايراني برنامه درسي براي اينكه مقالات تدوين شده  (بخش انتشار الکترونیکی در سایت دانشنامه) هر چه سريع تر براي بهره برداري در دسترس جامعه علمي قرار گيرد راهبرد نشر الكترونيكي، كه بنا به ماهيت تدريجي نيز هست، را برگزيده و مقالاتي كه فرايندهاي مصوب داوري را با موفقيت پشت سرگذاشته به تفكيك محورهاي دانشنامه منتشر مي سازد. مقاله هايي كه از اين طريق در دسترس قرار مي گيرند چه بسا از منظر ويرايشي نيازمند بازنگري باشند كه اين مهم در مقاطع زماني تعريف شده اي طي چند مرحله انجام خواهد شد.  

از خوانندگان اين مقالات تقاضا مي شود در صورت تمايل ارزيابي خود از مقالات مطالعه شده را به ایمیل دانشنامه (daneshnamehicsa@yahoo.com) منعكس نموده و بدين ترتيب در ارتقاء كيفيت علمي دانشنامه ايفاي نقش نمايند. بديهي است اسامي عزيزاني كه در اين جهت اقدام مي نمايند به شكل مقتضي در دانشنامه درج و از خدمات آنان قدرداني خواهد شد. 

 

http://daneshnamehicsa.ir/news//20753
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان