پيوست 18-2- ب) زيرمحور تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در ايران از محور اصلي تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي

تاريخ:بيست و هفتم اسفند 1389 ساعت 00:00   |   کد : 159   |   مشاهده: 2125

پيوست 18-2- ب)  زيرمحور تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي در ايران از محور اصلي تجارب عملي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي برنامه درسي را از اينجا دريافت نمائيد

http://daneshnamehicsa.ir/news//159
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان